Bedrijvenkringen Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten bespreken gezamenlijke gebiedsagenda

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een gezamenlijke Gebiedsagenda. Deze Gebiedsagenda heeft tot doel de onderlinge samenwerking op specifieke thema’s kracht bij te zetten en om de kwaliteiten en kansen in het gebied zo optimaal mogelijk in te zetten, te benutten en uit te bouwen. Ook economisch gezien biedt deze gezamenlijke gebiedsagenda kansen, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtegebruik, arbeidspotentieel en verduurzaming. De Gebiedsagenda is provincie-overschrijdend, een deel van het gebied ligt in Flevoland en een deel in Gelderland. In de nota van bevindingen, opgesteld door de 3 gemeenten, is de gemeente Putten buiten beeld gebleven. Gezien de samenhang met de drie eerder genoemde gemeenten is de gemeente Putten gevraagd door de wethouders EZ van eerder genoemde gemeenten aan te sluiten bij de gezamenlijke gebiedsagenda.

Doordat eerdere samenwerkingsverbanden uit elkaar zijn gevallen, zijn de individuele gemeenten op zoek gegaan naar nieuwe economische samenwerkingen en werd er ingezet op het uitwerken van gezamenlijke thema’s. Hieruit ontstond de wens tot ontwikkeling van een Gebiedsagenda in EHZ-verband. De gemeenten en bedrijvenkringen willen in de plannen rondom de bedrijventerreinen gezamenlijk optrekken en er gezamenlijk voor zorgen dat de bedrijven de beste locatie vinden en tegelijkertijd zorgvuldig om te gaan met de ruimte. Ook is het de wens  een gezamenlijke regionale werkgroep bedrijventerreinen in te richten, die zich bezig gaat houden met het afstemmen van vraag en aanbod in de drie gemeenten. Daarnaast wordt er gestreefd naar gezamenlijke verduurzaming van bedrijventerreinen, het (indien nodig) verplaatsen van bedrijven in het buitengebied, ruimte creëren voor nieuwe bedrijvigheid, kwalitatieve verbeteringen en optimale samenwerking met de provincie.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Gesprek Liander betreft (terug)leveringsproblemen

Gesprek betreft (terug)leveringsproblemen Lorentz Op maandag 4 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Liander, gemeente en bestuursleden van de BKH en CV Lorentz III. Er is gesproken over de problemen betreft levering en teruglevering van energie voor...

Bijeenkomst enthousiaste werkgroep De Sypel – Overveld

Werkgroep Veiligheid De Sypel - Overveld weer bij elkaarOp dinsdag 28 september jl. is de werkgroep Veiligheid De Sypel en Overveld weer bij elkaar gekomen. Dit was de eerste bijeenkomst na de hercertificering voor het KVO-certificaat in mei jl. De werkgroep werd...

Buren ontmoeten Buren – nieuw concept!

Buren ontmoeten Buren de Sypel op 28 oktober a.s.De Bedrijvenkring Harderwijk lanceert een nieuw concept: Buren ontmoeten Buren! Buren ontmoeten Buren is een eenvoudig concept om ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein laagdrempelig kennis te laten maken met elkaar....

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!