Nul op de meter in 2030!

Bedrijvenkring Harderwijk (BKH) heeft verduurzaming van haar bedrijventerreinen en de energietransitie benoemd als hét speerpunt van de komende jaren. De ambitie is ‘nul op de meter in 2023.’ Om deze ambitie te behalen zijn de laatste weken grote stappen gezet. Inmiddels zijn er drie projecten in de stijgers gezet. De projectplannen liggen klaar, de financiering is zo goed als rond.
Binnen deze projecten wordt nauw samengewerkt met onze partner, de Gemeente Harderwijk.

De BKH helpt ondernemers graag verder met de energietransitie en verduurzaming. Voorwaarde voor deelnemende bedrijven is wel dat zij lid zijn of worden van de Bedrijvenkring Harderwijk. Binnen de BKH houdt de werkgroep Duurzaamheid de regie op de uitvoering van de plannen en projecten. Via de website www.duurzaamlorentz.nl zijn deze te volgen. Na het startmoment zal er door alle partijen die aangesloten zijn via of bij onze projecten gebruikt gemaakt worden van één centraal logo – BKH Duurzaam.

Over welke projecten hebben we het

1. Uitwerking 150 scans. Binnen dit project werken Endura, ODNV (Omgevingsdienst Noord Veluwe) en Bedrijvenkring Harderwijk nauw samen aan de uitwerking van 150 scans die in 2018/2019 zijn uitgevoerd bij een aantal ondernemers op Lorentz. Het project gaat zich richten op bezuinigen (ODNV) en opwekken (Endura). Aan de hand van de informatie uit de eerder uitgevoerde scans worden ondernemers begeleid in de vervolgstappen. Overigens kunnen ook bedrijven die niet gevestigd zijn op dit Lorentz meedoen aan dit project. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij ODNV. Er is inmiddels een projectleider aangesteld via Endura.

2. Smart  Energy Hubs. Oost Nl/Provincie Gelderland/RWZI. Oost-Nederland is bijzonder goed gepositioneerd als living lab voor Smart Energy Hubs. Dat staat in een onderzoek Kansen van de energietransitie voor Oost-Nederland dat is uitgevoerd door het bureau Stratelligence (download hier het rapport). In Oost-Nederland wordt begonnen met de realisatie van 10 Smart Energy Hubs. Vier hubs in Overijssel en zes hubs in Gelderland. Dit zijn gebieden waar de complexiteit hoog is en de oplossingen om bovenlokale regie vragen. Oost NL en provincie Gelderland willen zo gerichte kennis en ervaring op te doen voor een verdere uitrol van Smart energy Hubs in de regio. Harderwijk is met bedrijventerrein Lorentz aangewezen als pilotlocatie. Ook de plannen op het gebied van verduurzaming van de rioolwaterzuiveringsinstallatie maken deel uit van dit project.
Er zijn gesprekken gevoerd met een zestal partijen die gevraagd zijn de regisseursrol op zich te nemen. Uit deze gesprekken is uiteindelijk één partij gekozen die zich als regisseur binnen Harderwijk gaat inzetten. Zodra we officieel rond zijn met deze partij zullen we de naam en het startmoment van het project bekendmaken.

3. Koplopersproject. Dit project is bedoeld om versnelling aan te brengen in de verduurzaming en richt zich op geheel Lorentz III. Op dit bedrijventerrein worden nieuw vestigende bedrijven en bedrijven met een grote energiebehoefte rechtstreeks getroffen door de huidige leverings- en terugleveringsproblematiek van Liander. Binnen dit project gaan we werken aan een virtuele energie hub waarbij ondernemers elkaar helpen om zo de druk op het netwerk te verlagen. Waar kunnen ze elkaar versterken en wat zijn de onderlinge mogelijkheden? Het project richt zich op het voeren van gesprekken, inventarisatie en de concrete uitwerking van de plannen. Ook voor dit project is inmiddels een projectleider benoemd. Het officiële startmoment van dit project zal zo spoedig als mogelijk bekend gemaakt worden. Dan maken we ook de naam van de projectleider bekend.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Werkgroep Veiligheid De Sypel en Overveld bespreekt verkeerssituatie

Plannen voor herinrichting Prins Mauritslaan op tafel Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Veiligheid De Sypel en Overveld op 24 november jl.  is de herinrichting van het laatste deel van de Prins Mauritslaan besproken. Aan de hand van de inrichtingstekening zijn...

Inkoop gemeente Harderwijk met lokale ondernemers

Harderwijkse ondernemers en inkoop door gemeente HarderwijkDe gemeente Harderwijk werkt graag samen met lokale ondernemers. Bij alle inkopen kijkt de gemeente als eerste naar ondernemers in Harderwijk of in de regio, want korte lijnen en betrokken ondernemers helpt de...

We gaan weer schouwen in het donker

Schouwen bij duisternis Onze bedrijventerreinen liggen er bij duisternis heel anders bij dan overdag. Gemeente Harderwijk, Securitas en Bedrijvenkring Harderwijk voeren daarom ook in het donker een schouw uit op al onze bedrijventerreinen. Gezamenlijk kijken we naar...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!