Bestuurswissel Bedrijvenkring Harderwijk

Tijdens de bestuursvergadering van 6 juli jl. namen de voorzitter (Adwin Ploeger), de vice-voorzitter (Marco Lokhorst) en penningmeester (Thea Vink) afscheid. De rol van voorzitter zal tijdelijk worden overgenomen worden door Erwin Bruinink (2ICT). Iris van der Sterre (AIC) zal tijdelijk de rol van vice-voorzitter oppakken. De functie van penningmeester zal door één van de nieuwe bestuursleden worden opgepakt. Ook werden de portefeuilles van de vertrekkende bestuursleden overgedragen aan de nieuwe bestuursleden. Deze is als volgt geworden:

  • Portefeuille Parkmanagement: Henk Vrijhof (blijvend) en Wim Wijnholds (nieuw);
  • Regionale Samenwerking: Erwin Bruinink (blijvend) en Stephanie Scheiberlich (nieuw);
  • De portefeuille PR & Communicatie blijft in samenstelling ongewijzigd (Iris van der Sterre/Marion van Gils).

Ik heb het gevoel echt iets te kunnen betekenen de ondernemers in Harderwijk’
Thea Vink, bestuurslid BKH vanaf 2011: Mijn periode als bestuurslid was zeer positief en leerzaam. Het is een interessante “functie” om mijzelf op diverse gebieden te begeven waarmee ik in mijn normale werkzame bezigheden niet veel in aanraking kom. Het geeft een beter inzicht in de wijze van communicatie met andere bedrijvenkringen, gemeenten en provincie, en ook in de “gebruiken” die daar gelden. Ik heb veel andere bedrijven en hun bestuurders leren kennen waarbij ik het gevoel heb dat wij de afgelopen jaren echt iets hebben kunnen betekenen voor het ondernemersklimaat in Harderwijk e.o.”

Thea is penningmeester geweest van BKH, SPM, CV de Tonsel en CV Lorentz III. Er wordt relatief veel geld van de leden besteed wat naar mijn mening zo goed mogelijk moet worden ingezet. Mijn grootste succes is dan ook dat het geld echt besteed is aan projecten voor onze leden. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden welke bij de besteding van deze budgetten behoren zijn geborgd in een systeem waarbij een goed stuurmiddel is ontstaan voor het bestuur.

‘Met iedereen bouw je aan iets moois voor alle ondernemers’
Marco Lokhorst, bestuurslid vanaf 2013, kijkt tevreden terug op zijn periode: “We hebben bij de BKH best wel wat successen behaald, maar het is niet zo dat het alleen aan onszelf ligt, dat doen we met z’n allen. Het mooie van de BKH is dat we echt gezamenlijk aan doelen werken. Wat ons succes is, is dat wij gezamenlijk onze visie en missie hebben samengesteld en dat we een jaarplan maken met wat de doelen zijn die we willen behalen, daar hebben we ons ook aan weten te houden. De rode draad van zeven jaar bij de BKH is dat we jaarlijks naar de plannen keken, dat uitvoerden, en dan weer wat nieuws oppakten altijd met een heldere missie in het vooruitzicht. Ik zou als tip aan de nieuwe bestuursleden willen meegeven om de oren en ogen goed op te houden voor de signalen die spelen onder de ondernemers en daar je beleid op af te stemmen.

‘In een wereld die steeds meer aan het individualiseren is, hebben wij juist geprobeerd het collectief te versterken’
Adwin Ploeger, bestuurslid BKH vanaf 2008, vanaf 2013 als voorzitter en vanaf 2015 voorzitter van Stichting Parkmanagement, vond zijn periode als bestuurslid prettig en leerzaam. Bij de BKH heb je altijd te maken met belangen van veel bedrijven en mensen. Met een goed team hebben we veel stappen kunnen maken. Als ik terug kijk op mijn periode bij de BKH vind ik het grootste succes dat we het Parkmanagement hebben opgezet. Hierbij wordt vanuit de regio wel eens jaloers naar ons gekeken van hoe wij dat hebben georganiseerd. Daarbij komt de camera bewaking op Tonsel en nu de mogelijke uitrol naar Lorentz, en wat ik ook heel prettig vond was de samenwerking met de omliggende bedrijventerreinen. Als bedrijf alleen is het soms heel lastig om iets op te pakken, maar als iets samen doet geeft het je meer kansen. In een wereld die steeds meer aan het individualiseren is, heeft de BKH juist geprobeerd het collectief te versterken.

Adwin blijft nog wel betrokkken bij het Ondernemersfonds: Ik zit hier nu in samen met Erwin en dat blijf ik nog doen. Daarbij zullen wij natuurlijk bij de BKH aangesloten blijven en zijn wij altijd beschikbaar voor vragen van de nieuwe bestuursleden.

Nieuwe bestuursleden
Stephanie Scheiberlich (Kern Notarissen), Wim Wijnholds (Perspectief) en Bert Tanghe, (Rabobank) nemen het stokje over van de vertekkende bestuursleden.

Stephanie: Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Met het vervullen van diverse bestuursfuncties denk ik dat te kunnen doen.” Wim: Ik ben vooral nieuwsgierig naar de impact die de BKH heeft op de ontwikkeling van het collectieve gedachtengoed in Harderwijk. Het zou mooi zijn als de participatiegraad toeneemt in de BKH en we een bijdrage leveren aan het toekomstbestendiger maken van Harderwijk als vestigingsplaats voor bedrijven.Bert: De BKH is een heel goede belangenbehartiger van de bedrijven in Harderwijk. Ik hoop als nieuw bestuurslid het huidige succes van de BKH vast te kunnen houden.

De komende aankomende periode zullen de bestuursleden kennis gaan maken met de nieuwe functie: De eerste periode zal in het teken staan van het eigen maken van de lopende zaken en het inwerken in de nieuwe functie, aldus Stephanie“. “Ik ga in eerste instantie vooral goed om me heen kijken en me laten informeren en ik wil kijken of ik vanuit mijn VNO-NCW bestuursfunctie bij VeluweVallei voor verbinding en versterking kan zorgen, vult Wim aan. Bert: De Bedrijvenkring heeft de afgelopen jaren al hele grote thema’s aangepakt, het is dus niet zo dat we als nieuw bestuur echt iets moeten gaan verbeteren. Ik hoop vooral dat we voor alle ondernemers, groot of klein, een belangrijke rol kunnen blijven spelen op de grote thema’s.

In het voorjaar van 2021 zal opnieuw gekeken worden naar de functieverdeling van de bestuursleden en eventueel worden aangepast.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Gezamenlijke schouw bedrijventerrein De Tonsel

Gezamenlijke schouw bedrijventerrein De TonselBedrijventerrein De Tonsel is op donderdagmiddag 15 april jl. geschouwd door leden van de werkgroep veiligheid De Tonsel. Zowel de ondernemers, als beveiligingsorganisatie Securitas, gemeente en parkmanagement waren...

Algemene Ledenvergadering Lorentz III

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering CV Lorentz IIIOp woensdag 14 maart jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Lorentz III (digitaal) plaatsgevonden. In de vergadering werd er o.a. gestemd over het lidmaatschap van de vereniging voor de...

Update verkeerssituatie N302 – Marie Curiestraat – Lorentzstraat

Ontwikkelingen rondom de N302 Onlangs heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Harderwijk en de Bedrijvenkring Harderwijk. Onderwerp van gesprek was de stand van zaken omtrent het verkeersonderzoek “Verkeersafwikkeling Lorentz van en naar de N302”. Ook hebben...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!