Allereerste online Algemene Ledenvergadering Bedrijvenkring

Vanwege de corona-crisis vond de eerste online algemene ledenvergadering van de Bedrijvenkring Harderwijk ooit plaats. Het bestuur van de BKH was bijeengekomen bij Dalton 17 en waren via een Zoom-meeting te volgen. “Een unieke situatie”, aldus voorzitter Adwin Ploeger. Ondanks dat het een online vergadering was, voelde Ploeger het gevoel van samenhorigheid. Hij bedankte daarom ook de ondernemers voor de aanwezigheid tijdens de vergadering.

De vergadering werd, enigszins verlaat, geopend door de wethouder Economische Zaken van de gemeente Harderwijk, Bert van Bijsteren. Van Bijsteren gaf een update over de ondersteuning van de gemeente voor de ondernemers: “Op dit moment is de gemeenteraad bezig met een noodfonds voor de ondernemers. Ik verwacht dat het eind deze maand definitief gemaakt wordt”. Daarnaast noemde hij het hartverwarmend om te zien dat er zelfs buiten het ondernemersloket om, de ondernemers uit Harderwijk elkaar helpen tijdens de crisis.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd er teruggeblikt op het jaar 2019, met daarbij ook een blik op de highlights van 2020. “In 2020 gaan we de mogelijkheden voor de oprichting van het ondernemersfonds verder uitzoeken. Ook gaan we verder met de realisatie van camerabewaking van Lorentz I/II/III, we gaan ons richten op toekomstbestendige bedrijventerreinen en de herijking van de detailhandelsvisie, maar daarnaast zullen de gevolgen van de corona-crisis steeds meer duidelijk worden. Hierin blijft de BKH kijken naar mogelijkheden”.

Ton Gerritsen (Claassen, Moolenbeek en Partnersen) en Martin Foppen (Foppen Reclame) hebben de kascontrole- commissie gevormd. Martin Foppen gaf een verklaring over de kascommissie en plaatste hierbij een kritische noot naar de uitgave betreft de acquisitie. Foppen: In 2019 zijn er 14 nieuwe leden geworven, en zijn er 12 weggegaan. De uitgave is hiermee fors en wij adviseren deze middelen anders in te zetten. Als aanbeveling gaf hij mee het geld op andere wijze in te zetten en te gaan werven met behulp van een werkgroep (bestaande uit leden).

Ook waren er vragen over de stand van zaken betreft het mogelijk op te richten Ondernemersfonds. Er worden momenteel individuele gesprekken gevoerd met belanghebbenden, ook gaan we in gesprek met bedrijven van bedrijventerrein Tonsel. In september wordt het besproken in de gemeenteraad, aldus Ploeger. Bert van den Brink gaf als suggestie mee om in de Statuten van het op te richten fonds op te laten nemen dat het bestuur van de Bedrijvenkring daarin een functie vervuld. Dit om de rol van de BKH voor de toekomst te borgen.

De unieke vergadering kende ook een unieke afsluiting. Adwin Ploeger (Ploeger Logistics, voorzitter), Thea Vink (Vink Bakker Bouw, penningmeester) en Marco Lokhorst (De Jong & Laan, vice-voorzitter) namen afscheid. Alle drie de bestuursleden werden bedankt voor hun inzet met persoonlijke woorden en een grote bos bloemen.

Vanwege het vertrek van de drie bestuursleden worden er drie nieuwe kanditaten voorgedragen en benoemd:

– Stephanie Scheiberlich, Kern Notarissen
– Bert Tanghe, Rabobank
– Wim Wijnholds, Perspectief.

De presentatie van de Algemene Ledenvergadering kunt u hier downloaden:
https://www.bedrijvenkringharderwijk.nl/wp-content/uploads/2020/06/20200430-Presentatie-ALV.pptx

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Gezamenlijke schouw bedrijventerrein De Tonsel

Gezamenlijke schouw bedrijventerrein De TonselBedrijventerrein De Tonsel is op donderdagmiddag 15 april jl. geschouwd door leden van de werkgroep veiligheid De Tonsel. Zowel de ondernemers, als beveiligingsorganisatie Securitas, gemeente en parkmanagement waren...

Algemene Ledenvergadering Lorentz III

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering CV Lorentz IIIOp woensdag 14 maart jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Lorentz III (digitaal) plaatsgevonden. In de vergadering werd er o.a. gestemd over het lidmaatschap van de vereniging voor de...

Update verkeerssituatie N302 – Marie Curiestraat – Lorentzstraat

Ontwikkelingen rondom de N302 Onlangs heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Harderwijk en de Bedrijvenkring Harderwijk. Onderwerp van gesprek was de stand van zaken omtrent het verkeersonderzoek “Verkeersafwikkeling Lorentz van en naar de N302”. Ook hebben...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!