Nieuwe informatieplicht per 01-12-2023

Energiebesparingsplicht en bijbehorende informatieplicht
1 december 2023 is de deadline voor de tweede ronde van de Informatieplicht en energiebesparingsplicht (2019 was de eerste ronde). Alle bedrijven met een energieverbruik > 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas moeten dan aan de rijksoverheid gerapporteerd hebben over energiebesparende maatregelen. Ook vergunningsplichtige bedrijven, kassenbouw en bedrijven met historische MJA3-convenanten moeten aan deze plicht voldoen. De nieuwe Erkende Maatregelenlijst (EML) is 8 juni jl. gepubliceerd in de Staatscourant.

Nieuwe erkende maatregelen 2023
De Erkende Maatregelen zijn de besparingsmaatregelen die zich in een bedrijf binnen vijf jaar terugverdienen. Een bedrijf dat al deze maatregelen toepast vóór 1 december 2023 voldoet aan de wettelijke verplichting om energie te besparen.

De Erkende Maatregelenlijst bevat een aantal grote wijzigingen ten opzichte van oude. Voorheen was er een lijst per branche. Nu is er één lijst voor activiteitgebonden maatregelen (betreffen: proces en faciliteiten) en een lijst voor gebouwgebonden maatregelen.

Actuele energietarieven en investeringskosten zorgen ook voor een aantal wijzigingen in de lijst. Verder is de EML verbreed naar CO2-reductie.

Doelmatig beheer en onderhoud
Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk beheer en onderhoud nodig is. Wie dat niet doet, voldoet niet aan de wettelijke verplichting om energie te besparen. Het gaat bijvoorbeeld over het goed afstellen van installaties. Doelmatig beheer en onderhoud (DBO) wordt in de nieuwe EML gekoppeld aan de maatregelen. Onderaan een maatregel staat wat er verwacht wordt om te zorgen dat de techniek ook ná installatie energiezuinig functioneert.

Een tip: check je meerjarenonderhoudsplan en doe het goede, niet slechts wat moet.

Onderzoeksplicht
Nieuw is de onderzoeksplicht voor grotere inrichtingen (vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of vanaf 170.000 m3 aardgas(-equivalent) per jaar) mét specifieke milieubelastende activiteiten (afdeling 3.3 tot en met 3.11 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving). Voor activiteitgebonden maatregelen kunnen zij geen gebruik maken van de EML, maar moeten ze zelf een onderzoek uitvoeren (met eigen energietarieven bijvoorbeeld) dat beoordeeld wordt door de omgevingsdienst.

Voldoen aan de informatieplicht kan via de site van RVO (mijn RVO). Meer informatie onder deze link.

Heb je hulp of advies nodig bij het invullen of wil je ontzorgd worden, dan is er een veelheid aan adviseurs die je daar graag bij helpt.

ODNV maakt gebruik van mijneml.nl omdat deze betrouwbare partner je maatregelen met een efficiënte applicatie in kan laden bij de RVO. De gegevens worden ook meteen gedeeld met ODNV (hiervoor kun je toestemming geven) zodat ODNV op de hoogte is van je plan van aanpak om de eventuele nog niet genomen maatregelen te realiseren.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met de ODNV:
Koop Mast
k.mast@odnv.nl

0341474300

 

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Conclusie Miljoenenontbijt: IB-ondernemer is het meest de klos

Miljoenenontbijt 2023: IB-ondernemer de klos De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten informeren over de Miljoenennota en de gevolgen daarvan voor ondernemers. Het grootste deel...

Geslaagde eerste Building Run op Lorentz III

Eerste editie onder fantastische omstandighedenOnder werkelijk fantastische omstandigheden vond op vrijdag 15 september de eerste editie van de "Iedema Gezonde Werkvloer Building Run" plaats, tevens de kick-off van de Nationale Sportweek. Wethouder Companjen gaf met...

Inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken over Omgevingsvisie

Project Horizon Harderwijk 2040Als onderdeel van de Omgevingswet die op 1 januari a.s. in gaat, is er afgelopen jaren door gemeente Harderwijk gewerkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie schetst het toekomstbeeld voor het Harderwijk en Hierden van 2040. Het beschrijft...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
marion.vangils@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!