Bevindingen netcongestieonderzoek – gaat het net op slot?

Op 19 juni jl. ontvingen we onderstaande brief van Liander en Tennet. Deze brief toont eens te meer het belang van samenwerking op onze bedrijventerreinen aan. Onderstaand de tekst uit de brief.
_____________________________________________________________________________

Geachte gedeputeerden en wethouders,

Sinds 17 november 2022 is er sprake van netcongestie – filevorming – voor afname in delen van het hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder TenneT, onder andere in het deel waarmee de Flevopolder en de provincies Utrecht en Gelderland worden voorzien van elektriciteit. Sindsdien komen nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit van grootverbruik klanten op een wachtlijst te staan totdat het net structureel verzwaard is. Daarnaast zijn we na het afkondigen van netcongestie gestart met het congestiemanagement onderzoek, waarbij we op zoek gaan naar bedrijven die het energiegebruik flexibel kunnen inrichten. Met dit ‘flexvermogen’ kunnen we het net ontlasten en meer ruimte creëren.

Er zijn twee recente ontwikkelingen waarover wij u informeren.

  1. Nauwelijks flexibel elektriciteitsvermogen gevonden
    Helaas zijn er tot nu toe slechts enkele – te weinig – bedrijven waarmee op dit moment concrete gesprekken lopen voor de inzet van flexibel vermogen. De potentiële ruimte die vanuit deze bedrijven gecreëerd kan worden staat in schril contrast tot de hoeveelheid flexibel vermogen die noodzakelijk is. We organiseren nu samen met de overheden een ultieme poging om alle potentiële bedrijven in de regio in kaart te brengen en deze pro actief te benaderen om de hoeveelheid flexibel vermogen te vergroten.
  2. Autonome groei kleinverbruikers gaat harder dan verwacht
    Om te voorkomen dat kleinverbruikers ook geraakt worden door netcongestie is netcapaciteit gereserveerd. Dit betreft onder andere ruimte voor woningbouw, de verduurzaming van bestaande bouw en het uitbreiden van het aantal laadpalen. We zien echter dat deze ontwikkelingen harder gaan dan we hebben voorzien, waardoor ook de gereserveerde capaciteit voor kleinverbruikers in het gedrang komt. Enerzijds door veranderingen in gedrag; afgelopen jaar hebben veel klanten elektrische alternatieven ingezet voor het stoken met gas. Anderzijds door veranderingen in beleid waardoor woningbouw en de verduurzaming van bestaande bouw is – en de komende jaren verder wordt – gestimuleerd. De landelijke ambities zijn daarbij naar boven bijgesteld: 60% CO2 reductie in 2030 in plaats van de eerdere 49%.

Urgentie van meer flexvermogen
Wanneer er zich geen nieuwe bedrijven aanmelden zal in het congestiemanagement onderzoek geconcludeerd worden dat het net in de Flevopolder, Utrecht en Gelderland langdurig ‘op slot’ gaat voor alle nieuwe klanten en uitbreiding van de bestaande klanten. Dit terwijl de geplande en noodzakelijke netverzwaringen nog zeker tot 2029 duren. Dit baart ons ernstige zorgen. Immers, in een worst case scenario worden netcomponenten zwaarder belast dan waar ze voor ontworpen zijn. Regelmatige en langdurige storingen zijn in zo’n situatie niet uit te sluiten – met alle gevolgen van dien.

Webinar op 27 juni a.s. van 14.00 – 15.00 uur
TenneT, Liander en Stedin zullen op dinsdag 27 juni een webinar organiseren voor bedrijven om – aan de hand van concrete voorbeelden – inzicht te geven, maar vooral ook hoe zij kunnen bijdragen om het flexibel vermogen te vergroten. Aanmelden voor het webinar kan via bedrijvenmetpower.nl

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Conclusie Miljoenenontbijt: IB-ondernemer is het meest de klos

Miljoenenontbijt 2023: IB-ondernemer de klos De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten informeren over de Miljoenennota en de gevolgen daarvan voor ondernemers. Het grootste deel...

Geslaagde eerste Building Run op Lorentz III

Eerste editie onder fantastische omstandighedenOnder werkelijk fantastische omstandigheden vond op vrijdag 15 september de eerste editie van de "Iedema Gezonde Werkvloer Building Run" plaats, tevens de kick-off van de Nationale Sportweek. Wethouder Companjen gaf met...

Inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken over Omgevingsvisie

Project Horizon Harderwijk 2040Als onderdeel van de Omgevingswet die op 1 januari a.s. in gaat, is er afgelopen jaren door gemeente Harderwijk gewerkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie schetst het toekomstbeeld voor het Harderwijk en Hierden van 2040. Het beschrijft...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
marion.vangils@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!