Gesprek betreft (terug)leveringsproblemen Lorentz

Op maandag 4 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Liander, gemeente en bestuursleden van de BKH en CV Lorentz III. Er is gesproken over de problemen betreft levering en teruglevering van energie voor bestaande bedrijven (nieuwe aansluitingen) en nieuw vestigende bedrijven. Aanleiding voor het gesprek was o.a. de onduidelijkheid betreft de voorlichting richting de nieuw te vestigen bedrijven. Ook willen we graag samen met Liander kijken naar de oplossingen voor de korte en lange termijn.

Liander heeft in het gesprek aangegeven dat er een aanvraag ligt bij de Provincie voor een extra 20 kV-kabel, die kan worden aangesloten op de kabel van 10 kV die er nu ligt. Naar verwachting (als alles volgens plan verloopt) kan deze kabel medio 2022 operationeel zijn. In 2024 moet het nieuwe schakelstation in werking zijn (uitbreiding van 2 x 20 kV). 
Ook is er gesproken over het gebruik van gas als mogelijke oplossing voor het capaciteitsgebrek. Op bedrijventerrein Lorentz III ligt immers een gasleiding. De gemeente geeft aan dat er vanuit de wet Voortgang Energie Transitie géén gebruik gemaakt mag worden van gas, tenzij er sprake is van noodzaak. De gemeente gaat uitzoeken of het huidige gebrek aan capaciteit valt onder ‘noodzaak’.

Liander benadrukte in het gesprek nogmaals dat ondernemers die zich gaan vestigen zéér vroegtijdig hun aansluiting moeten aanvragen. Er is inmiddels een wachtrij ontstaan welke op basis van volgorde van binnenkomst wordt behandeld. Niet duidelijk is of de aanvragen voor kleinverbruik direct kunnen worden gehonoreerd of ook in de wachtrij belanden. Liander geeft aan hier op korte termijn op terug te komen. 

Ondernemers die op korte termijn in de problemen komen met de levering of teruglevering van energie zullen dus zelf aan de slag moeten met een oplossing. Deze kan mogelijk gevonden worden in batterij-opslag. Voor de lange termijn wordt gedacht aan de realisatie van een minigrid op Lorentz. Hierover lopen al gesprekken met oa. de RWZI en Endura. 

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Bijeenkomst enthousiaste werkgroep De Sypel – Overveld

Werkgroep Veiligheid De Sypel - Overveld weer bij elkaarOp dinsdag 28 september jl. is de werkgroep Veiligheid De Sypel en Overveld weer bij elkaar gekomen. Dit was de eerste bijeenkomst na de hercertificering voor het KVO-certificaat in mei jl. De werkgroep werd...

Buren ontmoeten Buren – nieuw concept!

Buren ontmoeten Buren de Sypel op 28 oktober a.s.De Bedrijvenkring Harderwijk lanceert een nieuw concept: Buren ontmoeten Buren! Buren ontmoeten Buren is een eenvoudig concept om ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein laagdrempelig kennis te laten maken met elkaar....

Leden Bedrijvenkringen bespreken Miljoenennota

Leden Bedrijvenkringen bespreken MiljoenennotaHet Miljoenenontbijt voor bedrijfskringleden van de Regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde is met ruim 100 ondernemers goed bezocht. Traditiegetrouw organiseren de bedrijfskringen daags na de Prinsjesdag een ontbijtbijeenkomst...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!