Informatiebijeenkomst ondernemersfonds 10-12-2019

Het bestuur van de Bedrijvenkring Harderwijk en de ‘Initiatiefgroep Ondernemersfonds Harderwijk’ nodigt hierbij alle ondernemers gevestigd in de gemeente Harderwijk uit voor een informatiebijeenkomst over de mogelijke start van een gemeente breed Ondernemersfonds/Investeringsfonds in de gemeente Harderwijk vanaf het jaar 2021. Een belangrijke stap om de aantrekkelijkheid van de gemeente Harderwijk en diverse deelgebieden een impuls te geven.

Wat is een Ondernemersfonds?
Een Ondernemersfonds is een constructie voor en door ondernemers en vastgoedeigenaren met als doel investeringen die gezamenlijk als wens worden geformuleerd. Er wordt een gebied aangewezen (in het voorstel de gemeentegrens) waarbinnen alle ondernemers en vastgoedeigenaren mee investeren in de aantrekkelijkheid ervan. Let op: woningen zijn uitgesloten. Verder doet iedereen mee: detailhandel, horeca, industrie, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen et cetera. Een Ondernemersfonds is een middel om een financiële positie en een structuur te creëren die ondernemers en vastgoedeigenaren in staat stelt om eigen plannen te maken voor versterking van de aantrekkelijkheid van de gemeente. Hiermee worden activiteiten en maatregelen in het algemeen belang van ondernemers en vastgoedeigenaren in gang gezet die anders niet georganiseerd zouden worden.

Wanneer het investeringsfonds een feit is, ontvangen alle ondernemers en vastgoedeigenaren, zijnde niet-woningen conform de OZB-administratie van de gemeente, jaarlijks een aanslag voor een opslag op de OZB-belasting. De gemeente keert de opbrengst als subsidie uit aan een nog op te richten stichting die een afspiegeling vormt van de sectoren die betalen.

Aanleiding: behoefte aan meer collectiviteit
Enkele ondernemerscollectieven in Harderwijk hebben dringend behoefte aan meer slagkracht om de economische prestaties van de gemeente en de gebieden daarbinnen verder op te stuwen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Bedrijvenkring Harderwijk (BKH). Om daartoe de eerste stappen te zetten hebben vertegenwoordigers van deze ondernemersorganisaties medio 2019 de handen ineengeslagen en een principekeuze gemaakt om toe te werken naar een gemeentebreed ‘ondernemersfonds’, in navolging van veel andere Nederlandse gemeenten.

Aanleidingen voor het initiatief zijn:
• Behoefte aan een sterkere organisatiegraad zowel binnen als tussen de sectoren, zodat initiatieven sneller en eenvoudiger gerealiseerd worden;
• Terugdringen van het “freeridersgedrag”. Een term om aan te duiden dat er ondernemers/vastgoedeigenaren zijn die in de huidige situatie wel profiteren maar niet betalen.
• Versterken van de economische prestaties van de gemeente, de sectoren/gebieden daarbinnen en de ondernemers.

Wat levert het op?
Het Ondernemersfonds Harderwijk wordt een belangrijke verbindende factor tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen en de gemeente door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen. Daarbij valt te denken aan initiatieven en activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente, aan projecten die de eigen sector een impuls geven of initiatieven ter bevordering van recreatie en toerisme.

In Nederland zijn er allerlei gemeenten die met dit middel investeren. Voorbeelden van projecten zijn:
– Het financieren van energiebesparende projecten
– Verfraaien van openbare ruimte rondom scholen en sportcomplexen
– Projecten om studenten kennis te laten maken met het bedrijfsleven
– Promotie en aankleding van binnenstad, wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen
– Promotie van het toeristisch-recreatieve aanbod binnen de gemeente
– Schoonmaakacties openbare ruimte
– Begeleiden van starters
– Kunst in openbare ruimte
– Sport-/bewegingsactiviteiten

Informatiebijeenkomsten
De komende periode wordt in de gemeente het draagvlak onderzocht en gewerkt aan een programma met een meerjarenbegroting. Om zoveel mogelijk input te verzamelen en iedereen goed te informeren worden in het najaar door de Initiatiefgroep op verschillende momenten op voor verschillende bloedgroepen informatiesessies georganiseerd.

Op 10 december van 15:30 tot 17:00 uur (inloop 15:15 uur) wordt door de Initiatiefgroep in de betonzaal op het Bouw- & Infra Park (adres: Ceintuurbaan 2) een informatiebijeenkomst gehouden voor onder-nemers. Tijdens deze bijeenkomst wordt door Stefan van Aarle van het bureau StadsKracht een toelichting gegeven en kunt u vragen stellen. Geef uw aanmelding (en eventueel het aantal personen) door via Parkmanager Marion van Gils op marion.vangils@deparkmanagers.nl

Wij zien uit naar uw komst!

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Home of Robotics – ondernemersontbijt dd. 29 oktober a.s.

Nut en noodzaak robotisering Op 29 oktober a.s. organiseren we weer en ondernemersontbijt. Het thema is deze keer “Home of Robotics – over nut en noodzaak van industriële automatisering”. De inloop is vanaf 07.00  bij de Techniek Academie, Westeinde 10 te Harderwijk....

Miljoenenontbijt 2020 – nét even anders

Miljoenenontbijt 2020 - nét even anders Op woensdag 16 september j.l. vond het miljoenenontbijt van de deelnemende bedrijvenkringen van de Noordwest Veluwe plaats. Het miljoenenontbijt wordt traditiegetrouw iedere woensdag na Prinsjesdag gehouden. Zo'n 110 leden van...

Coronamaatregelen NOW 3.0.

Coronamaatregelen - steunpakket 3.0. Het derde steunpakket De steun aan bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dit heeft het kabinet vrijdag 28 augustus bekendgemaakt. Wat zijn de wijzigingen:Let op! Wij zijn...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!