KVO-certificaat behaald na KIWA-audit voor Sypel en Overveld

Op woensdagmiddag 25 april heeft de KIWA-audit plaatsgevonden in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen voor De Sypel en Overveld. De werkgroep Veiligheid is, onder leiding van de landelijk projectleider KVO-B, de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak moet ervoor zorgen dat beide bedrijventerreinen schoner, heler en vooral veiliger worden.

De audit op 25 april is met succes afgerond! Op de veiligheidsmiddag op 7 juni a.s. wordt het convenant ondertekend en het certificaat uitgereikt aan alle betrokken partijen. Het bestuur van de Bedrijvenkring Harderwijk bedankt ondernemers, politie, brandweer, Securitas en de gemeente Harderwijk voor de inzet van de afgelopen periode.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Veilig werken, waarom? Bezoek de veiligheidsmiddag op 7 juni a.s.

Veilig werken - waarom eigenlijk   Criminaliteit is een probleem van alle tijden. We zien de laatste tijd allerlei nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan die om snelle en slimme maatregelen vragen. Denk aan cybercriminaliteit en ondermijning. Je kunt nog zo'n...

IoT Harderwijk – Doe mee met de snelkookpansessie

IoT Harderwijk - werk mee aan een slimme stad   In 2017 is het initaitief genomen door de Bedrijvenkring Harderwijk, in samenwerking met CAI Harderwijk, Flexyz en de Rabobank om een LoRa-innovatienetwerk te realiseren. Dit open-source netwerk heeft dekking voor...

Buildingrun – De obstacle run van Harderwijk

Buildingrun - Doe mee op 22 juni!   Op 26 maart is het eerste kwartaal van het jaarplan van de Gezonde Werkvloer afgesloten met een seminar ‘Regie over je Energie’ bij Perspectief. Het tweede kwartaal wordt opgepakt door sportcentrum Iedema en staat in het teken...

Bedrijvenkring Harderwijk Postbus 115 3840 AC Harderwijk secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!