©Roel Pannekoek

Netwerk

De Bedrijvenkring Harderwijk biedt nieuwe initiatieven een platform door ze te faciliteren en bijeenkomsten te organiseren. Daar waar mogelijk wordt gewerkt in werkgroepen. Hierbij wordt gedacht aan de volgende thema’s:

  • Duurzaamheid: projecten om invulling te geven aan de duurzaamheidsagenda voor bedrijven in Harderwijk vanuit de huidige CO2-footprint. Er is al een werkgroep op dit vlak actief die werkt aan een duurzaamheidsplan. Nieuw hierin is het duurzaamheidsplan BE-postief, waarin gewerkt wordt aan een energiepositief Lorentz
  • Ruimtelijke Ordening: als een reactie op ruimtelijke plannen wordt gevraagd, geeft deze werkgroep advies aan het bestuur.
  • Arbeidsmarkt: afstemming scholing-arbeidsmarkt, mobiliteit arbeidsmarkt en/of participatiewet en/of bijdrage aan lopende initiatieven zoals het Veluweportaal
  • Innovatie: samen met ondernemers en overheid wordt gewerkt aan Smart City Harderwijk.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

R

Erkend Belangenbehartiger

R

Platform voor netwerken en kennisdeling

R

Parkmanagement

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
marion.vangils@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.