Bedrijvenkring Harderwijk bespreekt knelpunten met adviesbureau Roelofs

Op donderdagmorgen 17 juni heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Bedrijvenkring Harderwijk en een adviseur mobiliteit van Adviesbureau Roelofs. Roelofs gaat in opdracht van de gemeente Harderwijk de huidige situatie omtrent de aansluitingen op de N302 onderzoeken en een advies uitbrengen over mogelijke verbeteringen. De situatie rondom het kruispunt Marie Curiestraat, Lorentzstraat en Stephensonstraat zijn al langer onderwerp van gesprek tussen de gemeente en de Bedrijvenkring Harderwijk, evenals de situatie rondom de rotonde bij de Newtonweg. Al eerder is de wens uitgesproken om een extra aansluiting te maken naar de Knardijk via de Industrieweg. In het gesprek is geïnventariseerd tegen welke knelpunten ondernemers aanlopen. Tevens is nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen.

Naar verwachting is er een voorlopig advies medio september gereed. Nadat dit is doorgesproken met de diverse partijen zal op 1 oktober het definitieve rapport worden aangeboden.

 

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Gesprek Liander betreft (terug)leveringsproblemen

Gesprek betreft (terug)leveringsproblemen Lorentz Op maandag 4 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Liander, gemeente en bestuursleden van de BKH en CV Lorentz III. Er is gesproken over de problemen betreft levering en teruglevering van energie voor...

Bijeenkomst enthousiaste werkgroep De Sypel – Overveld

Werkgroep Veiligheid De Sypel - Overveld weer bij elkaarOp dinsdag 28 september jl. is de werkgroep Veiligheid De Sypel en Overveld weer bij elkaar gekomen. Dit was de eerste bijeenkomst na de hercertificering voor het KVO-certificaat in mei jl. De werkgroep werd...

Buren ontmoeten Buren – nieuw concept!

Buren ontmoeten Buren de Sypel op 28 oktober a.s.De Bedrijvenkring Harderwijk lanceert een nieuw concept: Buren ontmoeten Buren! Buren ontmoeten Buren is een eenvoudig concept om ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein laagdrempelig kennis te laten maken met elkaar....

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!