Smart Energyhub Harderwijk

De ambities en de bedreiging
De problemen t.a.v. de netcapaciteit (netcongestie) zijn een belemmering voor het behalen van de doelen van de energietransitie. Daarbij zijn de kosten voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet -conform traditionele werkwijze- zeer hoog en worden ingeschat tot 2050 op 110 miljard Euro. Met de energie-hub wordt beoogd dat de opwekking en het verbruik van duurzame energie lokaal worden afgestemd zodat  uitbreiding van het elektriciteitsnet kan worden beperkt en hierdoor maatschappelijke kosten worden bespaard. Uit onderzoek is gebleken dat ruimte is aanwezig om de huidige infra optimaal te benutten. Duurzame energieprojecten kunnen hierdoor succesvol gerealiseerd worden.

Een goed alternatief voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet is het introduceren van een net van energiehubs. In de energie-hub wordt de opwekking van duurzame energie zoveel mogelijk lokaal benut. Een energie-hub is een knooppunt in een energiesysteem waar verschillende energiedragers samen komen en er afstemming tussen vraag en aanbod, opslag en conversie mogelijk is.

De smart energiehub Lorentz Harderwijk: de match van energieverbruiksprofielen
Op bedrijventerrein Lorentz is de bedrijvenkring Harderwijk actief. De BKH is sterk gericht op verduurzaming en heeft de ambitie om bedrijventerrein Lorentz energieneutraal te maken. De gemeente Harderwijk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en is in samenwerking met het waterschap bezig met het oprichten van een windpark. De rwzi Harderwijk (200.000 ie) beschikt over ruim 9000 zonnepanelen, biogas/ groengas productie en produceert haar eigen stroom via de Warmte en kracht koppeling (WKK). Gelet op de waarschuwing van Tenet en Alliander over de netcongestie kan de teruglevering van duurzame energie naar het net belemmerd worden. Hiermee worden de businesscases negatief beïnvloed en komt de energietransitie tot stil stand.

In dit project willen we de kansen voor een smart energiehub onderzoeken. Concrete vraag is om energieverbruik en energie-opwekpatronen van de lokale partners op elkaar af te stemmen, zodanig dat lokaal opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal wordt benut waardoor het elektriciteitsnet zo min mogelijk wordt aangesproken. Bijvoorbeeld als de zon schijnt en de productie hoog is, dan kan de energie lokaal worden gebruikt door op de hub aangesloten partijen. Met name de pieken van energieproductie en energieverbruik van de verschillende partijen/bedrijven worden naast elkaar gelegd om zoveel mogelijk de geproduceerde energie lokaal te benutten. Kansen en risico’s worden inzichtelijk gemaakt.

De energiehub Harderwijk wordt in detail ontworpen met de intentie om in 2022 de hub Harderwijk te realiseren. Het uitgangspunt is dat het Rijk anno 2022 een experimenteerruimte toestaat om de hub functie mogelijk te maken. De Unie van Waterschappen spant zich hiervoor in.

Het project van de waterschappen:
De smart energiehub Harderwijk is een onderdeel van een project van waterschappen waarin de rol van de waterschappen in het vormen van de energiehubs wordt onderzocht. De waterschappen worden dagelijks geconfronteerd met de consequenties van klimaatverandering. Zij zijn daarom sterk gemotiveerd om bij te dragen aan de energietransitie. In Nederland zijn er 320 RWZI’s verspreid over het hele land. Uit onderzoek is gebleken dat het netcapaciteit niet altijd volledig wordt aangesproken. De rwzi bijvoorbeeld, als een grote verbruiker gebruikt een beperkte aandeel van haar aansluitvermogen. Naar verwachting deze situatie komt vaak voor bij overige verbruikers.  Door slim af te stemmen kunnen we de beperking in het netcapaciteit oplossen. De RWZI heeft een relatief continu gebruikspatroon en tal van mogelijkheden voor energieconversie en -flexibiliteit.

Gevraagde bijdrage van BKH:
Voor dit onderzoek hebben we gedetailleerde gegevens nodig van het energieverbruik en opwekpatroon (duurzame energie) van individuele bedrijven. Om aan dit project mee te kunnen doen vragen we bedrijven op Lorentz om een machtiging te geven aan Alliander. Verder is het wenselijk dat een vertegenwoordiger namens de bedrijven een zitting neemt in het projectteam. Nadere afspraken zullen in de loop van het project worden gemaakt omtrent de communicatie met de bedrijven. 
Bedrijven die mee willen doen kunnen een machtigingsformulier opvragen via marion.vangils@deparkmanagers.nl 

Looptijd en resultaten:
Het project start zodra de gegevens van bedrijven binnen zijn. Medio 2022 hopen we het onderzoeksresultaat te hebben. De Unie van Waterschappen voert de lobby naar Den Haag met als doel experimenteerruimte om de smart energiehub in de praktijk te brengen.

Door aan dit project mee te doen als bedrijf krijg je inzicht in mogelijke oplossingen ter voorkoming van netcongestie en kun je je invloed uitoefenen. Met de oplossingen kunnen de plannen voor verduurzaming met meer zekerheid uitgevoerd worden. Mogelijk ontstaat een financieel voordeel voor deelnemende partijen aan de hub. Een energiehub levert in ieder geval een besparing op van maatschappelijke kosten.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Realisatie parkeerplaatsen Overveld

Realisatie parkeerplaatsen OverveldOp verzoek van de ondernemers en de werkgroep Veiligheid Overveld zijn vorige week een aantal parkeerplaatsen bij de entree van bedrijventerrein Overveld gerealiseerd. Met de realisatie van deze parkeerplaatsen en het nog in te...

Tijdelijk noodfonds voor ondernemers Harderwijk

Tijdelijk corona-noodfonds voor Harderwijker ondernemers De gemeente Harderwijk heeft een tijdelijk corona-noodfonds beschikbaar gesteld voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor landelijke regelingen als de TVL, Tozo-regeling of Bbz. Met het noodfonds wil de...

Smart Energiehub Waterschap Vallei en Veluwe

Smart Energiehub waterschap Vallei en Veluwe Energiestromen zijn essentiële elementen voor het voortzetten en ontwikkelen van bedrijven. Sinds kort worden wij geconfronteerd met de beperkingen in het elektriciteitsnet, de zogenaamde netcongestie, waardoor nieuwe...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!