Smart Energiehub waterschap Vallei en Veluwe

Energiestromen zijn essentiële elementen voor het voortzetten en ontwikkelen van bedrijven. Sinds kort worden wij geconfronteerd met de beperkingen in het elektriciteitsnet, de zogenaamde netcongestie, waardoor nieuwe aanvragen bij Liander niet automatisch gehonoreerd kunnen worden. De maatschappelijke kosten voor het uitbreiden van het net zijn zeer hoog. Daarom wil het waterschap Vallei en Veluwe als een grote gebruiker en een grote producent van energie binnen bedrijventerrein Lorentz werken aan een mogelijke oplossing. Wij onderzoeken samen met de Bedrijvenkring Harderwijk en de gemeente Harderwijk de kansen voor de zogenaamde smart energiehub. Een recent onderzoek van de waterschappen heeft aangetoond dat dit een interessant alternatief kan zijn.

Het onderzoek is gestart. Bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Lorentz hebben een uitnodiging gekregen om aan het onderzoek mee te doen. U kunt tot 7 februari  mee doen door een machtiging te ondertekenen voor het inzien van uw energiegegevens via Liander. Een groot deel van de bedrijven op bedrijventerrein Lorentz heeft deze machtiging al ondertekend. Wij hebben echter nog meer handtekeningen nodig om het project te kunnen laten slagen. Wij verzekeren u dat wij zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Voor nadere toelichting kunt u mailen of bellen met:
Ghada Sukkar gsukkar@vallei-veluwe.nl, 06-11134440 of
Hedzer Gietema hgietema@vallei-veluwe.nl, 06-30078783

 

 

 

 

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Vitaliteitsstrijd Harderwijk – teams gaan de strijd aan

Teams gaan de strijd aan met elkaar tijdens fysieke challenges! De deelnemende teams aan de Vitaliteitsstrijd Harderwijk zijn op woensdagmiddag 25 mei jl. de strijd met elkaar aangegaan in sporthal De Sypel. Onder professionele begeleiding van team Iedema (Sjaak...

Algemene Ledenvergadering Bedrijvenkring Harderwijk op 30 juni a.s.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Bedrijvenkring Harderwijk op 30 juni a.s.Het bestuur van de Bedrijvenkring Harderwijk nodigt je van harte uit voor het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op 30 juni a.s. Op het programma staan o.a. de voordracht van een...

Bedrijventerrein De Tonsel behaald opnieuw KVO-certificaat

KIWA - audit De Tonsel dd. 24 mei jl. Op dinsdagmorgen 24 mei vond de KIWA-audit in het kader van de hercertificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein De Tonsel plaats. De werkgroep Veiligheid De Tonsel, bestaande uit betrokken ondernemers,...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!