Tijdelijke oplossingen van Liander zijn een doekje voor het bloeden

Op dinsdag 15 juni heeft een gesprek plaatsgevonden met Liander over de transportcapaciteit op bedrijventerrein Lorentz. De situatie is zeer zorgelijk: Liander geeft aan dat binnen een maand code rood voor bedrijventerrein Lorentz in gaat: aanvragen kunnen niet meer gehonoreerd worden. Teruglevering is nog wel mogelijk.

Besproken zijn de korte termijn oplossingen: technische mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld netconfiguratie,) congestiemanagement of het afschakelen van de opwekinstallaties wanneer het net zich in de onderhoudssituatie bevindt. Alle genoemde oplossingen zijn echter een doekje voor het bloeden. Een echte oplossing voor nu is er niet. Er is eenvoudigweg niet voldoende capaciteit voorhanden. Er wordt gewerkt aan een tussenoplossing waarmee er meer vermogen naar Harderwijk getransporteerd kan worden. Niet duidelijk is echter wanneer dit meer vermogen gaat opleveren. Pas in 2025 is naar verwachting het nieuwe, grotere station gereed waarmee er twee keer zoveel vermogen beschikbaar komt.

Liander benadrukte tijdens het gesprek dat het belangrijk is dat nieuw vestigende bedrijven (of bedrijven met plannen om zich te vestigen op Lorentz) zich in een zeer vroeg stadium melden, zodat samen gekeken kan worden of de gevraagde capaciteit te leveren is. Ook zittende bedrijven die meer vermogen nodig hebben moeten dit in een vroegtijdig stadium aangeven. Verder wordt er gewerkt volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Vroegtijdig een aanvraag indienen is dus het devies.

Vanuit de Bedrijvenkring Harderwijk is de vraag gesteld of gemeente en Liander op regelmatige basis bij elkaar komen om de stand van zaken met betrekking tot de uitgifte van nieuwe kavels op Lorentz III door te spreken, waarmee wellicht geanticipeerd kan worden op de nieuwkomers. Een dergelijk overleg blijkt er niet te zijn. Bovendien legt Liander pas aan op het moment dat vestiging van het bedrijf zeker is en de aanvraag ingediend. Voor-investeren is zeer kostbaar en wordt in principe niet gedaan. 

Afgesproken is dat Bedrijvenkring Harderwijk op korte termijn een vervolgafspraak inplant met Liander, waarbij ook de gemeente aanwezig is. Gezamenlijk zal gekeken worden hoe zowel nieuw vestigende bedrijven als zittende bedrijven met de vraag naar extra capaciteit, zo goed en snel mogelijk ingelicht kunnen worden. 

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Gesprek Liander betreft (terug)leveringsproblemen

Gesprek betreft (terug)leveringsproblemen Lorentz Op maandag 4 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Liander, gemeente en bestuursleden van de BKH en CV Lorentz III. Er is gesproken over de problemen betreft levering en teruglevering van energie voor...

Bijeenkomst enthousiaste werkgroep De Sypel – Overveld

Werkgroep Veiligheid De Sypel - Overveld weer bij elkaarOp dinsdag 28 september jl. is de werkgroep Veiligheid De Sypel en Overveld weer bij elkaar gekomen. Dit was de eerste bijeenkomst na de hercertificering voor het KVO-certificaat in mei jl. De werkgroep werd...

Buren ontmoeten Buren – nieuw concept!

Buren ontmoeten Buren de Sypel op 28 oktober a.s.De Bedrijvenkring Harderwijk lanceert een nieuw concept: Buren ontmoeten Buren! Buren ontmoeten Buren is een eenvoudig concept om ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein laagdrempelig kennis te laten maken met elkaar....

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!