Ontwikkelingen rondom de N302

Onlangs heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Harderwijk en de Bedrijvenkring Harderwijk. Onderwerp van gesprek was de stand van zaken omtrent het verkeersonderzoek “Verkeersafwikkeling Lorentz van en naar de N302”. Ook hebben we onder andere gesproken over de verkeersveiligheid op de Lorentzstraat nabij de Marie Curiestraat. 

Oorspronkelijk was het plan om de feitelijke verkeerssituatie ter plaatse inzichtelijk te maken met verschillende verkeers-tellingen zoals dat eerder al is gedaan bij het kruispunt met de Newtonweg. Dit onderzoek heeft nog niet kunnen plaatsvinden door de corona-maatregelen en de grote impact hiervan op de dagelijkse verkeerssituatie. Omdat we niet weten wanneer we weer kunnen spreken van een ‘normale’ verkeerssituatie is nu de knoop doorgehakt.  De gemeente Harderwijk gaat samen met de provincie toch doorpakken nu. De gemeente schakelt een verkeerskundig adviesbureau in welke een verkenning gaat uitvoeren van de verschillende knelpunten en per locatie met een uitgewerkte oplossing komt. De Bedrijvenkring Harderwijk wordt bij het onderzoek en de uitwerking betrokken. Overigens is de opdracht breder dan alleen de verkeerssituatie aan de zijde van Lorentz. Ook verschillende locaties aan de andere zijde van de N302 behoren tot de opdracht. Denk hierbij onder andere aan de aansluiting van de wegenstructuur voor Waterfront Fase 3 en de verkeerssituatie bij basisschool DOK-19.

De gemeente Harderwijk is nu in de voorbereidingsfase en druk bezig met het opstellen van een concept-uitvraag. Zoals het er nu naar uitziet wordt er gekoerst op oplevering van de opdracht in oktober 2021. Dat klinkt nog ver weg maar kwaliteit is belangrijker is dan snelheid.   

Kruispunt Newtonweg
Eerder heeft een uitgebreid verkeersonderzoek plaatsgevonden op het kruispunt van de N302 met de Newtonweg. Aan de hand van de resultaten is door de provincie als wegbeheerder in overleg met de gemeente gekozen om een extra strook voor rechtsaf te creëren. Vanuit de rijrichting A28 is er nu op de N302 één rechtsaf-strook naar de Newtonweg. Deze wordt verbreed. In de nieuwe situatie komen hier twee rechtsaf-stroken naast elkaar. Het doel van deze extra strook is om in de ochtenduren meer capaciteit te creëren, verkeer sneller richting de Newtonweg te ontsluiten en hierdoor minder wachtrijen op de uitvoegstrook ontstaan. De planning is dat deze extra rechts-affer in juli dit jaar gerealiseerd wordt. Hierover wordt binnenkort verder gecommuniceerd vanuit de provincie zelf.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

VVD-fractie stelt kritische vragen aan de verantwoordelijk wethouder

VVD-fractie Harderwijk-Hierden stelt kritische vragenElektriciteitsstation Lorentz loopt vol.  Niet gek, want de ontwikkelingen op dit bedrijventerrein gaan hard. Er wordt volop gebouwd. Ondernemers op Lorentz III worden geconfronteerd met problemen op het gebied van...

Algemene Ledenvergadering BKH verplaatst naar 7 juli a.s.

ALV BKH verplaatst naar 7 juli a.s.De Algemene Ledenvergadering van de Bedrijvenkring Harderwijk is verplaatst naar woensdag 7 juli a.s. Dit in de hoop dat we elkaar dan daadwerkelijk fysiek kunnen treffen.  Voor een programma in de buitenlucht, een hapje en een...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!