Veelgestelde vragen rondom camerabewaking op bedrijventerreinen

Waarom camerabewaking
De ondernemers op bedrijventerrein Lorentz I, II, III, Pasteurhaven en De Tonsel in Harderwijk zetten bewakingscamera’s in als onderdeel van het totale beveiligingsconcept op het bedrijventerrein. De doelstelling hiervan is de beveiliging en bewaking van private goederen, gebouwen, personen en terreinen. Het gaat dus niet om het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Het primaire doel van camerabewaking is om bij incidenten (inbraak, diefstal, overval, brandstichting) bij bedrijven of op eigen terrein van bedrijven goed onderbouwd aangifte te kunnen doen bij de politie om zo de mogelijke dader(s) zo snel mogelijk te kunnen achterhalen.

Wanneer worden er opnames gemaakt?
De camerabewaking is 24 uur per dag operationeel en de beelden worden continu opgeslagen. Er wordt niet voortdurend rechtstreeks naar de beelden gekeken. Rechtstreeks toezicht is alleen toegestaan van maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 07:00 uur en in het weekend en op feestdagen 24 uur per dag.

Mogen deze camera’s ook de openbare weg filmen
De camera’s mogen alleen zaken die van belang zijn in het kader van de doelomschrijving (bescherming van private goederen en personen) in beeld brengen. Daarbij kan het voorkomen dat een gedeelte van de openbare weg wordt gefilmd.

Kan de politie de beelden gebruiken? 
Ja, dat kan wanneer er een opname is gemaakt van een strafbaar feit. In dit geval kan de politie deze beelden gebruiken voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Kan ik zelf de beschikking krijgen over de beelden?
Bedrijven op het bedrijventerrein kunnen zelf géén beschikking krijgen over de beelden. Wél kunnen zij verzoeken om de beelden te bewaren (‘veiligstellen’), als ze het vermoeden hebben dat de daders van een incident op de beelden te zien zijn. Om de politie toegang te geven tot de beelden, moet het bedrijf altijd aangifte doen

Hoe lang blijven de beelden bewaard?
Conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden onze beelden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Daarom worden ze na 7 dagen door overschrijving gewist. Om camerabeelden die nodig zijn voor afhandeling van een incident langer veilig te stellen zal er dus ook binnen 7 dagen aangifte moeten worden gedaan, anders gaan mogelijk bruikbare beelden verloren. Het gaat hierbij om 7 dagen,  dus niet om 7 werkdagen.

Hoe kan ik de camerabeelden laten veilig stellen?
Veilig stellen van camerabeelden doet u via de parkmanager van de Bedrijvenkring Harderwijk. Daarbij wordt altijd de vraag gesteld of u aangifte heeft gedaan bij de politie. Camerabeelden kunt u nooit zelf inzien. Wel kunnen we de camerabeelden bewaren en opslaan zodat de politie deze later op kan vragen. De vereniging kan uitsluitend zorgen voor bewaren van beelden zodat ze op een later tijdstip ter beschikking gesteld kunnen worden aan de politie. 

Kosten
Voor het veilig stellen van de beelden worden voor leden van de bedrijvenkring Harderwijk en leden van de Collectieve Beveiliging geen kosten in rekening gebracht. Indien u géén lid bent zult u, om over de beelden te kunnen beschikken, eerst lid moeten worden van de vereniging. De kosten van lidmaatschap bedragen € 405 per jaar. 

Hoe zit het met mijn privacy?
De camerabeelden worden bekeken, opgeslagen en bewaard volgens de regels van de AVG. Dat houdt in dat uitsluitend hiertoe geautoriseerd personeel toegang heeft tot de beelden, onder toezicht van de politie. De regels omtrent het bewaken van uw privacy zijn vastgelegd in een convenant met de gemeente en een protocol per bedrijventerrein.

Hoe zit het met mijn rechten als betrokkene?
Alle betrokkenen (dat zijn de personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt) hebben rechten volgens de AVG, waaronder het recht op inzage. Een inzageverzoek kunt u schriftelijk indienen bij de parkmanager, Marion van Gils, via  marion.vangils@deparkmanagers.nl.

Bij een inzageverzoek moet u zo nauwkeurig mogelijk omschrijven:
– wanneer u in beeld bent gebracht (datum- tijdstip)
– waar u in beeld bent gebracht (exacte locatie)
– wat de aard van uw verzoek is.

Heeft u verder nog vragen?
Neem dan contact op met de lokale parkmanager via 06 40 44 29 02 of per mail via marion.vangils@deparkmanagers.nl

 

 

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Gezamenlijke schouw bedrijventerrein De Tonsel

Gezamenlijke schouw bedrijventerrein De TonselBedrijventerrein De Tonsel is op donderdagmiddag 15 april jl. geschouwd door leden van de werkgroep veiligheid De Tonsel. Zowel de ondernemers, als beveiligingsorganisatie Securitas, gemeente en parkmanagement waren...

Algemene Ledenvergadering Lorentz III

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering CV Lorentz IIIOp woensdag 14 maart jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Lorentz III (digitaal) plaatsgevonden. In de vergadering werd er o.a. gestemd over het lidmaatschap van de vereniging voor de...

Update verkeerssituatie N302 – Marie Curiestraat – Lorentzstraat

Ontwikkelingen rondom de N302 Onlangs heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Harderwijk en de Bedrijvenkring Harderwijk. Onderwerp van gesprek was de stand van zaken omtrent het verkeersonderzoek “Verkeersafwikkeling Lorentz van en naar de N302”. Ook hebben...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!