Vervolg gezamenlijke gebiedsagenda en regionale samenwerking

De voorzitters van de bedrijvenkring Putten, Zeewolde, Ermelo en Harderwijk hebben op 24 juni weer rond de tafel gezeten. Het overleg was een vervolg op de begin juni gehouden bijeenkomst waar zowel de wethouders EZ van genoemde gemeenten aanwezig waren, als de voorzitters van de verschillende bedrijvenkringen. Tijdens het overleg begin juni is gesproken over een gezamenlijke gebiedsagenda. Verzoek was toen ook de gemeente Putten aan te laten haken bij deze agenda.

De voorzitters van de bedrijvenkringen zijn enthousiast over het aanhaken van de gemeente Putten. Zaak is wel dat dit ook bestuurlijk binnen de gemeente Putten omarmd moet worden. De komende tijd zal daar de nodige energie in gestoken worden.

Tijdens het overleg van 24 juni is gesproken over het opstellen van een bedrijventerreinenvisie door de bedrijvenkringen van Ermelo, Putten, Zeewolde en Harderwijk. Ook zijn de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport besproken. Na overleg binnen de diverse besturen zal gekeken worden of de bedrijventerreinenvisie en Lelystad Airport een gezamenlijke aanpak vragen.

De voorzitters van de bedrijvenkringen hebben afgesproken ieder kwartaal de hoofden bij elkaar te steken voor een kort overleg.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Gesprek Liander betreft (terug)leveringsproblemen

Gesprek betreft (terug)leveringsproblemen Lorentz Op maandag 4 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Liander, gemeente en bestuursleden van de BKH en CV Lorentz III. Er is gesproken over de problemen betreft levering en teruglevering van energie voor...

Bijeenkomst enthousiaste werkgroep De Sypel – Overveld

Werkgroep Veiligheid De Sypel - Overveld weer bij elkaarOp dinsdag 28 september jl. is de werkgroep Veiligheid De Sypel en Overveld weer bij elkaar gekomen. Dit was de eerste bijeenkomst na de hercertificering voor het KVO-certificaat in mei jl. De werkgroep werd...

Buren ontmoeten Buren – nieuw concept!

Buren ontmoeten Buren de Sypel op 28 oktober a.s.De Bedrijvenkring Harderwijk lanceert een nieuw concept: Buren ontmoeten Buren! Buren ontmoeten Buren is een eenvoudig concept om ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein laagdrempelig kennis te laten maken met elkaar....

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!