Wegwerkzaamheden kruising N302 – Newtonweg

De provincie Gelderland gaat dit najaar aan de slag met het aanleggen van een extra rijstrook (voorsorteerstrook) vanaf de N302 (komende vanaf A28) naar de Newtonweg (richting Lorentz). Hier ligt nu één strook voor rechts-afslaand verkeer. Dat worden er dus 2 (zie afbeelding).

In 2019 is door de provincie, in samenwerking met de gemeente, onderzoek gedaan naar de situatie. Er is geconstateerd dat er regelmatig verkeersopstoppingen ontstaan op deze locatie. Vooral in de ochtendspits loopt het verkeer hier vaak vast. Dit heeft als gevolg dat er frequent file ontstaat op de hoofdrijbaan van de N302. Aanpassingen aan de verkeerssituatie om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid van Lorentz en de verkeersdoorstroming te verbeteren zijn daarom nodig. De situatie kan verbeterd worden door een tweede rechtsaf-strook te realiseren richting de Newtonweg (Lorentz).

Bovenstaande aanpassing staat los van het onderzoek naar diverse verkeersvraagstukken rondom de N302 waar op dit moment onderzoek naar wordt gedaan door adviesbureau Roelofs. De werkzaamheden die nu plaats gaan vinden zijn het resultaat van een onderzoek dat in 2019 uitgevoerd is.

Werkzaamheden gepland in week 40
De provincie heeft de firma Heijmans opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te voeren. Dat staat gepland in week 40 (eerste week oktober). Het kan zijn dat de geplande werkzaamheden enige verkeersoverlast met zich meebrengen. We houden je hiervan op de hoogte.

 

 

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Teruglevering energie voor nieuwe projecten niet meer mogelijk

Teruglevering energie niet meer mogelijk m.i.v. 2 september In een recent overleg met de wethouder Duurzaamheid van de gemeente Harderwijk, Bert van Bijsteren, is gesproken over de problemen omtrent teruglevering van energie op het net. Met ingang van 2 september jl....

Werkzaamheden rotonde N302 Ganzenweg-Knardijk

Werkzaamheden N302 Ganzenweg - KnardijkDe komende twee maanden wordt het volledige aansluitende weggennet rondom de rotonde N302 Ganzenweg-Knardijk aangepakt. De werkzaamheden in de komende periode zorgen voor hinder in de vorm van wegafsluitingen en bouwlawaai....

Vooraankondiging Miljoenenontbijt 22 september a.s.

Miljoenenontbijt op woensdag 22 september a.s.Op woensdag 22 september 2021 wordt weer het jaarlijks terugkerende miljoenenontbijt gehouden. Dit gezamenlijke initiatief is een evenement voor alle Bedrijvenkringen die participeren in de NVOO. Op de ochtend na...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!