Belangenbehartiging

De BKH is dé collectieve belangenbehartiger en hét collectieve aanspreekpunt van en voor bedrijven op bedrijfslocaties in Harderwijk. BKH zorgt voor een goed ondernemersklimaat op de bedrijfslocaties in Harderwijk door te lobbyen, te faciliteren, aan te jagen, te verbinden en onderlinge relaties te versterken.