SERVICES

Naast genoemde services houdt Parkmanagement zich namens de BKH bezig met:

• Belangenbehartiging namens de BKH
• Bereikbaarheid
• Verkeersveiligheid
• Criminaliteitsbestrijding
• Sociale veiligheid
• Duurzaamheid
• Collectieve voorzieningen