BEDRIJVENKRING HARDERWIJK ZORGT VOOR EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT IN HARDERWIJK

Bedrijvenkring Harderwijk (BKH) is dé collectieve belangenbehartiger en hét collectieve aanspreekpunt van en voor bedrijven op bedrijfslocaties in Harderwijk. De BKH zorgt voor een goed ondernemersklimaat op de bedrijfslocaties in Harderwijk door te lobbyen, te faciliteren, aan te jagen, te verbinden en onderlinge relaties te versterken.

Bedrijven moeten samenwerken om lokaal en regionaal de belangen te behartigen en initiatieven te nemen, zodat er een optimaal ondernemingsklimaat in Harderwijk ontstaat en blijft bestaan.

Lees meer