Netwerk

De Bedrijvenkring Harderwijk biedt nieuwe initiatieven een platform door ze te faciliteren en bijeenkomsten te organiseren. Daar waar mogelijk wordt gewerkt in werkgroepen. 

  • Duurzaamheid: projecten om invulling te geven aan de duurzaamheidsagenda voor bedrijven in Harderwijk vanuit de huidige CO2-footprint. Er is al een werkgroep op dit vlak actief die werkt aan een duurzaamheidsplan. Nieuw hierin is het duurzaamheidsplan BE-postief, waarin gewerkt wordt aan een energiepositief Lorentz
  • Veiligheid: op alle bedrijventerreinen is een werkgroep Veiligheid actief, waarbinnen ondernemers, politie, brandweer, gemeente en parkmanagement
    samenwerken op de thema's schoon, heel en veilig
  • Arbeidsmarkt: afstemming scholing-arbeidsmarkt, mobiliteit arbeidsmarkt en/of participatiewet en/of bijdrage aan lopende initiatieven zoals het Veluweportaal
  • Innovatie: samen met ondernemers en overheid wordt gewerkt aan Smart City Harderwijk.