CAMERABEWAKING


Camerabewaking

Zowel bedrijventerrein De Tonsel als de bedrijventerreinen Lorentz I,  II, III en Pasteurhaven zijn voorzien van zowel kentekenregistratiecamera’s als zgn. slimme camera’s. Onderstaand beantwoorden we enkele veel gestelde vragen omtrent camerabewaking.

Waarom camerabewaking
De ondernemers op bedrijventerrein Lorentz I, II, III, Pasteurhaven en De Tonsel in Harderwijk zetten bewakingscamera’s in als onderdeel van het totale beveiligingsconcept op het bedrijventerrein. De doelstelling hiervan is de beveiliging en bewaking van private goederen, gebouwen, personen en terreinen. Het gaat dus niet om het bewaken van de openbare orde en veiligheid. Het primaire doel van camerabewaking is om bij incidenten (inbraak, diefstal, overval, brandstichting) bij bedrijven of op eigen terrein van bedrijven de mogelijke dader(s) zo snel mogelijk te kunnen achterhalen.

Wanneer worden er opnames gemaakt?
De camerabewaking is 24 uur per dag operationeel en de beelden worden continu opgeslagen. Er wordt niet voortdurend rechtstreeks naar de beelden gekeken. Rechtstreeks toezicht is alleen toegestaan van maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 07:00 uur en in het weekend en op feestdagen 24 uur per dag.

Mogen deze camera’s ook de openbare weg filmen
De camera’s mogen alleen zaken die van belang zijn in het kader van de doelomschrijving (bescherming van private goederen en personen) in beeld brengen. Daarbij kan het voorkomen dat een gedeelte van de openbare weg wordt gefilmd.

Kan de politie de beelden gebruiken? 
Ja, dat kan wanneer er een opname is gemaakt van een strafbaar feit. In dit geval kan de politie deze beelden opvragen voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Kan ik zelf de beschikking krijgen over de beelden?
U kunt zelf géén beschikking krijgen over de beelden. Wél kunt u verzoeken om de beelden voor u te bewaren (‘veiligstellen’), als u het vermoeden heeft dat de daders van een incident op de beelden te zien zijn. U moet echter, om de politie toegang te geven tot de beelden, altijd aangifte doen.

Hoe lang blijven de beelden bewaard?
Om te voldoen aan de AVG en om de privacy van betrokkenen zo veel mogelijk te beschermen, is gekozen voor een korte bewaartermijn van 7 dagen. Daarna worden alle beelden automatisch gewist. Om camerabeelden veilig te stellen moet er dus ook binnen 7 dagen (geen werkdagen, maar dagen) aangifte worden gedaan bij de politie, omdat anders mogelijk bruikbare beelden verloren zullen gaan. 

Hoe kan ik de camerabeelden opvragen?
Camerabeelden kunnen opgevraagd worden via de parkmanager van de Bedrijvenkring Harderwijk. Daarbij wordt altijd de vraag gesteld of u aangifte heeft gedaan bij de politie. Camerabeelden kunt u nooit zelf inzien. Wel kunnen we de camerabeelden bewaren en opslaan zodat de politie deze later op kan vragen. De bemoeienis van de vereniging strekt zich niet verder uit dan de vraag deze te bewaren zodat ze op een later tijdstip ter beschikking gesteld kunnen worden aan de politie.

Kosten
Voor het opvragen van de beelden worden voor leden van de bedrijvenkring Harderwijk en leden van de Collectieve Beveiliging geen kosten in rekening gebracht. Indien u géén lid bent zult u, om over de beelden te kunnen beschikken, eerst lid moeten worden van de vereniging. De kosten voor lidmaatschap bedragen € 425 per jaar.

Hoe zit het met mijn privacy?
De camerabeelden worden bekeken, opgeslagen en bewaard volgens de regels van de AVG. Dat houdt in dat uitsluitend hiertoe geautoriseerd personeel toegang heeft tot de beelden, onder toezicht van de politie. De regels omtrent het bewaken van uw privacy zijn vastgelegd in een convenant met de gemeente en een onderhavig protocol per bedrijventerrein.

Hoe zit het met mijn rechten?
U heeft, als u vermoedt dat u onterecht in beeld bent geweest, het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar. Een verzoek daartoe kunt u schriftelijk indienen bij Etienne Schiffelers van St. Parkmanagement Harderwijk via info@deparkmanagers.nl.
Bij een verzoek moet u zo nauwkeurig mogelijk omschrijven:
– wanneer u in beeld bent gebracht (datum- tijdstip)
– waar u in beeld bent gebracht (exacte locatie)
– waarom u denkt dat dit onrechtmatig is
– wat de aard van uw verzoek is.

Heeft u verder nog vragen?
Neem dan ook contact op met de heer Etienne Schiffelers van St. Parkmanagement  (06-15829057 of info@deparkmanagers.nl)

 

 

 


Terug