DUURZAAM LORENTZ - Oplossen Netcongestie bedrijventerrein Lorentz III


Project 'Oplossen netcongestie Lorentz III'

De  hoofddoelstelling van het project is het optimaal benutten van het lokale elektriciteitsnet en de elektriciteitsaansluitingen om ruimte te creëren voor de verduurzaming en uitbreiding van gevestigde bedrijven en de vestiging van nieuwe bedrijven. 

Subdoelstellingen
Het project kent 4 subdoelstellingen: 

  1. De oprichting van een special purpose vehicle (SPV), van en voor de ondernemers, met het doel om gezamenlijk investeringen te doen en te handelen in energie.
  2. Het maken van bindende afspraken met de netbeheerder en de ondernemers ten behoeve van het gebruik van het elektriciteitsnet.
  3. De realisatie van een energiemanagementsysteem.
  4. De inrichting en ingebruikname van een energiehandelsplatform.

Klik hier voor een updates van het project:
Update project ‘Oplossen netcongestie Lorentz III’ (cluborganizer.nl)
Oplossen netcongestie Lorentz III - update dd. 1 december 2023 (cluborganizer.nl)
Netcongestie Lorentz III - onrust rondom groepscontracten (bedrijvenkringharderwijk.nl)

 

 

 


Terug