DUURZAAM LORENTZ - Uitwerking 150 scans


Uitvoering verduurzaming 150 scans
Aan de hand van 150 uitgevoerde scans (2017 - 2018)  gaan we in gesprek met de gescande ondernemers en aan de slag met de daadwerkelijke verduurzaming. Er is samen met Endura gewerkt aan een projectplan, de daadwerkelijke uitvoering ligt eveneens bij Endura. Het project komt mede tot stand door subsidie vanuit de Gemeente Harderwijk en de Provincie Gelderland. De uitvoering van het project is in november 2022 opgestart en loopt tot eind 2024.  

Bezoeken Endura
Ondernemers op bedrijventerrein Lorentz I en II kunnen vanaf februari 2024 benaderd worden door Endura (Wim Sederel) met het verzoek een afspraak in te plannen. Deze afspraak dient om in beeld te brengen wat de huidige stand van zaken is (de scans zijn inmiddels wat gedateerd) en met welke verduurzamingsmaatregelen de ondernemer aan de slag wil gaan. Hierbij wordt ondersteuning vanuit Endura aangeboden. 


Terug