KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN


Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

WAT HOUDT HET KVO IN?

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Er is een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B).

Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Vertegenwoordiging vanuit politie, brandweer, ondernemers, gemeente, beveiligingsorganisatie en parkmanagement vormen gezamenlijk de werkgroep Veiligheid. Deze werkgroep is de basis voor verdere samenwerking.

Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, het aanpakken van gevaarlijke kruispunten, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk signaal af aan het aan mensen met minder goede bedoelingen. Met het behalen van het Keurmerk komen ondernemers op het bedrijventerrein in aanmerking voor een korting van 10-15% op hun brandverzekering. Het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen is voor de gemeente Harderwijk een belangrijke eerste stap in het (eventueel) realiseren van camerabewaking op het bedrijventerrein. Het Keurmerk wordt overigens afgegeven door het KIWA.

Inmiddels zijn alle bedrijventerreinen binnen Harderwijk KVO-gecertificeerd. Neem contact op met je assurantietussenpersoon om te bezien of je in aanmerking komt voor de korting. De certificaten zijn te downloaden op deze pagina.

Downloads:

Bedrijventerrein De Sypel / Overveld te Harderwijk

Bedrijventerrein De Tonsel te Harderwijk

Bedrijventerrein Lorentz I, II, II en Pasteurhaven


Terug