19 juni 2024

Ondernemerspanel VNO-NCW

Doe mee aan de peiling van VNO-NCW Midden met als thema's: netcongestie en water.

Met dit onderzoek wil VNO-NCW in kaart brengen welke problemen ondernemers ervaren op het gebied van water en energie. Ook als je geen problemen ervaart vraagt VNO-NCW je de vragenlijst toch in te vullen. Alleen dan ontstaat een objectief beeld van de huidige situatie bij ondernemers.

Met de resultaten uit deze peiling gaat VNO-NCW in gesprek met gemeenten en andere overheidsinstellingen om passende oplossingen te zoeken voor de uitdagingen die er liggen. Jouw deelname is daarom van groot belang! Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 8 minuten. 

Je vindt de vragenlijst hier

Terug