04 april 2024

Subsidie groene maatregelen uitgebreid

Vanaf 1 april 2024 breidt de bestaande subsidieregeling voor klimaatadaptieve maatregelen uit. Dit is een financiële tegemoetkoming om gebouwen en tuinen te vergroenen en aan te passen aan de klimaatverandering. Naast een flink aangepaste bomenlijst is ook een heesterlijst toegevoegd. Het maximaal aantal bomen per aanvraag is verhoogd van 2 naar 4. Ook zijn de subsidiebedragen voor de meeste maatregelen verhoogd en geldt er voor gezamenlijke aanvragen een bonus van 25%. De regeling is aantrekkelijker gemaakt voor ondernemers met bedrijfspanden en terreinen door een aantal specifieke maatregelen toe te voegen en het maximum bedrag per aanvraag te verhogen.

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden hiermee aangemoedigd om zelf – en vooral samen – maatregelen te treffen tegen het veranderende klimaat en de biodiversiteit in de eigen leefomgeving te vergroten. Het totale subsidiebudget voor 2024 is € 80.000

Subsidie voor aanpassing aan klimaatverandering en vergroten biodiversiteit
De subsidie voor verschillende groene maatregelen aan gebouwen, huizen of tuinen bestaat sinds 2021. Bijvoorbeeld voor het ontstenen van een tuin, het verwerken van dakwater op eigen erf en tuin, voor het planten van bomen of aanleggen van een groen dak. Maar ook voor het plaatsen van een regenton, -zuil en/of regenwaterschutting en voor een installatie voor nuttig gebruik van gebufferd regenwater in de woning.

Onderstaand een overzicht met alle groene maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen per 1 april 2024:

 • Het planten van een loofboom of heester: om regenwater op te nemen, voor schaduw en verkoeling te zorgen en vogels en insecten aan te trekken.
 • Het afkoppelen van de regenpijp: voorkomen dat regenwater in het riool terechtkomt.
 • Het verwijderen van bestrating: tegel eruit, groen erin.
 • Nuttig gebruiken van regenwater: opvangen van regenwater in (ondergrondse) tank voor hergebruik in de woning (met name spoelwater toilet).
 • Een regenzuil, regenschutting of regenton: drinkwater besparen door regenwater op te vangen en te gebruiken voor tuinbewatering.
 • Een groen(blauw)dak: voor verkoeling, biodiversiteit en een betere luchtkwaliteit.
 • Het plaatsen van buitenzonwering of hitte werend glas. Daarmee wordt het in de woning minder heet tijdens hittegolven.
 • Vervangen van harde schuttingen door tuinafscheidingen van levend groen.
 • Gevelgroen en/of vervangen van harde schuttingen door tuinafscheidingen van levend groen.

Voor bedrijventerreinen

 • Het realiseren van een koele en groene pauzeplek voor medewerkers;
 • beplanting van grasstroken en eigen bermen (meer soorten en lagen groen).

Aanvragen subsidie kan via het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe, vanaf begin mei. 

Terug